Forside

By , 09/12/2009

Landsbypuljen er et tværvidenskabeligt diskussionsforum, hvor folk med interesse for middelalderens landbebyggelse og landbrug mødes årligt til tematiske møder.

Landsbypuljen blev oprettet i 1987 og var i en årrække inspirationskilde til projekter som ”Gård og kirke” og flere lokale bebyggelsesprojekter. Den skabte opmærksomhed omkring flere nye arkæologiske anlægstyper, eksempelvis de mange grøfter, som i gruppens regi blev tolket som skelgrøfter. Efter en længere pause blev puljen startet igen i 2008.

 

*****************************

Nyheder

Landsbypuljens Årmøde 2016 – i samarbejde med Sjællands Middelalder

Tirsdag d. 11. okotober kl 9:30-16:00

Ringsted Museum, Køgevej 41, 4100 Ringsted

Skærmbillede 2016-09-20 kl. 09.19.06

Konsortiet Sjællands Middelalder har siden 2012 lavet forskningsundersøgelser i St. Valby ved Slagelse, i Torup i Nordsjælland og ved Eriksholm syd for Holbæk. Gennem Sjællands Middelalder er der sat fokus på den middelalderlige landbebyggelse med positive konsekvenser for sagsbehandlingsarbejdet, metodeudvikling og tværmuseale- samt tværfaglige samarbejder. Der har været fælles fodslag til en samlet registrering af de sjællandske lokaliteter samt udvikling og afprøvning af nye initiativer f.eks. med strukturerede detektorafsøgninger. På mødet vil vi præsentere og diskutere metoder, teknikker og resultater fra disse undersøgelser og sætte dem i perspektiv. Vi vil fokusere på, hvordan Sjællands Middelalder har grebet sagen an, hvilke vilkår og forudsætninger der ligger til grund, hvad der kunne være gjort anderledes og hvordan vi kommer videre i fremtiden.

 

Læs mere om arrangementet her

 

******************************

Ældre poster

Landsbypulje-møde 2015

Den middelalderlige landbebyggelse - Den nationale strategi i forundersøgelser og praksis 

IMG_1735

Landsbypulje-selfie 2015!! Se hele gruppebilledet under Landsbypuljen 2015

Landsbypuljemødet 2015 blev afholdt 17. september på Møntergården i Odense

I 2015 er det tre år siden den nationale strategi for den middelalderlige landbebyggelse blev lanceret. Emnet for årets møde var – hvordan går det så med strategien – i det administrative, i forskningen og ikke mindst i den arkæologiske hverdag. På mødet blev vi præsenteret for nogle af tankerne bag strategierne, strategierne i museernes hverdag og eksempler fra felten med fokus på forundersøgelserne, som har en nøgleposition i forhold til implementeringen af strategierne.

Læs mere om Landsbypuljemødet 2015 her

Links

De danske arkæologiske strategier

De norske arkæologiske strategier

Svensk eksempel på arkæologisk strategi omring kulturlag i byerne

Landsbypulje-møde 2014

Bonde og by – materiel og kulturel udveksling mellem land og by.

‘Den middelalderlige landsby’ – strategi og status.

IMG_2668

   De glade deltagere ved Landsbypulje-mødet 2014

Seminaret blev afholdt på Aarhus Universitet, Moesgaard fredag d. 10. oktober 2014.

På dette Landsbypulje-møde blev der sat fokus på bonden og den materielle og kulturelle udveksling mellem land og by. Der var også fokus på materielle strategier og identiteter.

Se mere om Landsbypuljen 2014 her

 

 

Landsbypulje-møde 2012

Store og små bønder
– differentiering i middelalderens landbebyggelse

   Deltagerene i Landsbypuljen 2012 fanget i kaffepausen

Mødet blev afholdt i dagene torsdag d. 04. – fredag d. 05. oktober 2012 på Kongskilde v. Sorø (http://www.d-kf.dk/).

Dette års møde satte fokus på differentiering i den middelalderlige landbebyggelse baseret på arkæologiens data. Fra de skriftlige kilder kendes et socialt, økonomisk og politisk hierarki, som bebyggelsesarkæologien i nogen udstrækning har forsøgt at genfinde. Men hvilke hierarkier kan arkæologien finde? Og hvordan kommer vi videre herfra? I hvilken udstrækning kan vi på nuværende tidspunkt udskille sociale variable fra regionale og kronologiske?

Se mere om Landsbypuljen 2012 her

 

Landsbypuljemøde 2010

Charlotte Boje H. Andersen: Et hegnsforløb fra Ørum fra vikingetid/tidlig middelalder (fremlagt ved Landsbypuljen 2010).

Deltagerne ved Landsbypuljemødet 2010 på Rødding Højskole.

Deltagerne ved Landsbypuljemødet 2010 på Rødding Højskole.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Panorama Theme by Themocracy