Landsbypuljen 2015 – Den nationale strategi i forundersøgelser og praksis

By , 30/09/2015

Landsbypuljen 2015

Landsbypuljen 2015 

Den middelalderlige landbebyggelse 

Den nationale strategi i forundersøgelser og praksis 

17. september 2015

kl. 9:30-16:00 

i Kirkesalen på Møntergården, Overgade 48, Odense

 

I 2012 blev den nationale strategi for middelalderlandbebyggelsen lanceret. Nu har den fungeret i 3 år, så hvordan går det med den? Formålet med de arkæologiske strategier er at opkvalificere de arkæologiske udgravninger gennem at sætte fokus på målrettet vidensindsamling og prioritering i undersøgelserne i forhold til den middelalderlige landbebyggelse. Målet er at sætte større resurser ind hvor der er stort forskningsmæssigt potentiale i henhold til den nationale strategi Og her spiller forundersøgelserne i afgørende rolle. Det er i forundersøgelserne at bebyggelsen lokaliseres. Det er gennem forundersøgelsen at vi skal være i stand til at prioritere og udvælge undersøgelsesobjekterne. Så hvordan har strategierne påvirket det daglige arbejde i felten og i plansagsarbejdet? Hvordan er de blevet håndteret og indarbejdet, hvis overhovedet? Har vi fået bedre forundersøgelser? Finder vi oftere den middelalderlige landbebyggelse end tidligere? Er vi blevet bedre til at prioritere i undersøgelserne af den middelalderlige landbebyggelse? Og får vi mere viden ud af undersøgelserne nu end tidligere?

Program 

09.30-9.55: Ankomst, kaffe og rundstykker 

09.55-10.00: Velkomst v. Landsbypuljen

Den nationale strategi i forundersøgelser og praksis 

10.00-10.30: Thomas Roland, Kulturstyrelsen

10.30-11.00: Lennart Madsen, Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev

11.00-11.30: Mats Mogren, Antikvarie/Kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen Skåne

11.30-12.00: Diskussion

12.00-13.00: Frokost 

Den nationale strategi i museets hverdag 

13.00-13.15 Michael Alrø Jensen, Sydvestjyske museer : Rekonstruktion af det udrænede kulturlandskab

13.15-13.30 Lars Agersnap, Viborg Museum : Kort, kilder og stednavne i sagsbehandlingen

13.30-13.45 Trine Borake, Museum Vestsjælland : Ud af Tornerosesøvnen – metodeudvikling, strategiske prioritering og tværinstitutionelt samarbejde

13.45-14.15 Diskussion

14.15-14.45 Kaffe/gruppebillede 

Erfaringer fra store infrastrukturprojekter – at finde det (u?)kendte 

14.45-15.00 Anders Hartvig, Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev : Forundersøgelser på motorvejen mellem Kliplev og Sønderborg

15.00-15.15 Peter Mohr Christensen og Kirsten Nellemann Nielsen, Museum Silkeborg : Jamen, de skriftlige kilder siger …

15.15-15.30 Tina Villumsen, Museum Sydøstdanmark : Et tværsnit i tid og rum – tracégravningers potentiale

15.30-15.50 Slutdiskussion

15.50-16.00 Afslutning, næste års tema

 

Programmet kan også hentes som pdf her

Links

De danske arkæologiske strategier

De norske arkæologiske strategier

Svensk eksempel på arkæologisk strategi omring kulturlag i byerne

Med venlig hilsen og på gensyn

Jesper Hansen, Mette Svart Kristiansen, Anders Hartvig, Anna S. Beck, Trine Borake

……

IMG_1738

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Panorama Theme by Themocracy