Kontakt

By , 15/12/2009

Alle henvendelser til Landsbypuljen, også i forbindelse med adresseændringer og mailing-liste:

Mette Svart Kristiansen, Afdeling for Middelalder- og Renæssancearkæologi, Aarhus Universitet, mail: markmsk@hum.au.dk

Webadministrator:

Anna S. Beck, Museum Sydøstdanmark/Aarhus Univeristet, mail: asb@cas.au.dk

Øvrige medlemmer i Styregruppen:

Maria Elisabeth Lauridsen, Odense Bys Museer, mail: maera@odense.dk

Anders Hatvig, Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev, mail: anha@museum-sonderjylland.dk

Trine Borake, Museum Vestsjælland, mail: trb@vestmuseum.dk

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Panorama Theme by Themocracy